SABA - Ľubomír Ridzoň

Preklady odborných textov

Slovensky             Deutsch             English             Fra


Vážený zákazník,

     Vítame Vás na stránkach prekladateľskej firmy, ktorá pôsobí na trhu od roku 1993. Zaoberáme sa predovšetkým prekladmi odborných textov v rôznych oblastiach priemyslu, techniky, bežnej podnikovej korešpondencie a textov z bežného spoločenského života.
     K dispozícií máme niekoľko stálych a externých pracovníkov, ktorých špecializácia vyplýva zo súčasných profesionálnych povolaní v daných oblastiach.
     Pokiaľ Vás naša ponuka zaujíma, sme radi a dúfame že sa z dôverou obrátite na naše služby.

webmaster:  SL Studio, 2004